...Bůh nám dal život.  JÁ jsem život.  Život je láska. Láska je božská...

 

... a to VŠE s DARY svobodné volby, vůle a touhy...

Touhy, že věří v lepší svět. Ve svět plný lásky, tolerance, respektu a pochopení...

 

ŽIJEME tady na Zemi ve svobodné bezpodmínečné lásce. ŽIJEME jako lidské bytosti
se svobodným myšlením ve vlastních postojích a se SVOU vlastní ZODPOVĚDNOSTÍ...

v každém okamžiku máme všechno, co potřebujeme ke svému životu...

ŽIVOT teď a tady máme JEDEN!

 

S Láskou, úctou a pokorou. JÁ jsem život... 

 

Já jsem průvodce...

 Toto je otevřený prostor pro VŠECHNY bezrozdílů toho, na jaké cestě se zrovna nacházejí...

...sdílejte, pište, připojte se... k nám!!!

 

Hvězda na nebi…

 …nedávná minulost…

Seděl(a) na schodech a koukal(a) do zahrady, na noční oblohu. Byl(a) zrovna ve fázi, kdy neviděl(a) okolo sebe nic. Neviděl(a) nic, jenom temnotu kolem sebe. Byl(a) v životní situaci, ve které nevidí absolutně vůbec nic. Funguje chvíli jako robot, který plní příkazy druhých, má starosti o druhé, večery a noci probrečí sám(sama) do polštářů. A srazí ho(ji) to na dno, přímo tváří do bahna. A on(ona) se snaží zvednout hlavu a alespoň se nadechnout…

Potom někde četl(a): Nemůžeš-li být hvězdou na nebi, buď lampou ve svém domě. Nemůžeš-li být lampou ve svém domě, buď hvězdou na nebi pro všechny… tyto slova opakoval(a) tu noc snad stokrát… seděl(a) na prahu nového domu, bez dluhů, a nebyl(a) šťastný(á), když  zbytek rodiny spokojeně spí v domě. Měl(a) v tuto chvíli všechno, co si kdy přál(a), co kdy chtěl(a), ale přesto nikdo o lampu v domě nestál… život šel ve vyjetých kolejí dál, sice s jistotou a pohodlností… Ale kde byl(a) on(ona)?

V té chvíli si strašně přál(a) být tady jenom pro druhé, a být tou hvězdou na nebi a svítit alespoň ostatním…

 

…přítomný okamžik…

On(ona) je to, co je. Stal(a) se hvězdou na nebi pro ostatní, svítí druhým na cestu a dokonce se na ně i směje… stal(a) se lampou ve svém domě - mimochodem dům je stejný. Ale jeho(její) život je naprosto jiný. Je šťastný, spokojený a radostný. Je přítomný v každé buňce jeho(jejího) těla. Je přítomný v každém okamžiku jeho(jejího) žití. Je přítomný, protože je.

Dává radost a úsměv sobě a druhým. Je naplněný bezpodmínečnou svobodnou láskou ke všem a ke všemu. Stal(a) se pánem(paní) svého času, stal(a) se svobodnou lidskou bytostí, která dnes provází druhé na jejich cestě, pokud o to požádají a chtějí něco změnit. Nic nechce a nic neočekává. Už dokáže přijímat. Dokáže zastavit čas momenty krásy a dokáže s druhými plakat, pokud potřebují. Má hromadu i na rozdávání, a dělí se všemi, kteří ho(ji) požádají bez rozdílu.

Stálo ho(ji) to hodně… (ale ne peněz). Dnes ví, že to za to stálo. Naučil(a) se lásce, pokoře a úctě. Jde dál a nemusí se zastavovat a čekat na ostatní. Věří, že další se někdy časem přidá, kdo bude chtít jít s ním(ní) a svítit vedle něho(ni) na nebi (i s úsměvem). A nebo být i lampami ve společném domě. Pro něho(ni) i pro ostatní, pro všechny. Nepotřebuje slova ke svému konání, a dokáže naslouchat druhým a odpovídat v jejich jazyce. Dokáže znovu milovat už trvale - bez bolesti a bez ztráty… Zanechal(a) energetickou stopu pro ostatní, kteří ho(ji) můžou následovat… pokud se ve svém životě zrovna necítí dobře...

 

A nejvíce se hlavně naučil(a) a učí od dětí a od všech bytostí, které potkal(a) a dál potkává na své cestě…

…i JÁ jsem život...

 

A příběh může začít…

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz