...Předmluva...

 

Není to klasická kniha, kde dobro vítězí nad zlem nebo kde jsou rozlišeni (ne)hodní lidé a všechny bytosti kolem Vás. Jedná se o jednoduchý popis vnímání Vašeho světa. Nedá Vám návod, co a jak máte dělat, kolikrát po sobě a jak často. Nenajdete v ní rady, co udělat když… nemůže Vám poradit, protože každý z Vás jste jedinečné lidské bytosti, vlastním jménem člověk. Nevím, co je pro Vás dobré a co špatné. Neznám Vaši životní cestu ani Vaše úkoly tady na Zemi. Nejsem jasnovidec ani kdokoliv jiný. Jsem to, co jsem, dýchám a žiji. A Vám předkládám malou jednoduchou pomůcku k tomu, jak vnímám a cítím svůj život JÁ, které může být i Vaše JÁ.

 

Vnímám jenom to, jak se cítíte v daných slovech, okolnostech, situacích a provázím lidi na jejich cestě. Vím, že Vaše slova jsou symboly pouze pro Vás, kterým rozumíte jen Vy sami. A vím, že odpovědi na Vaše otázky si naleznete jenom sami v sobě. Nevíte jak? Položte si jednoduchou otázku: Jak se cítíte v tom, co říkáte a děláte? Anebo se pozorně začtěte do příběhů života. Vím, že tam najdete něco, co bude určeno jenom Vám.

Stačí se na vteřinku zastavit, ztišit se a vnímat sám sebe. Číst slova a spojovat symboly ze svých příběhů. Připomíná Vám to něco nebo někoho? Co tomu Vaše srdce/duše říká a odpovídá? Už to slyšíte? Ano, jste to Vy, jenom Vy sami - žádný rozum, žádné zákony, žádná hranice, žádná společnost - naslouchejte… Chcete začít něco měnit? Tak pro TO zkuste něco udělat. TOHLE je pouze na Vás.

Nikdo za Vás nic neudělá ani nevyřeší, ALE ostatní Vám mohou být nápomocní v hledání Vaší cesty. Mnohdy nám stačí pozorovat svět okolo sebe, nepatrné slovo, okamžik kolemjdoucích, přátel či rodiny. Všimejte si i zdánlivě cizích lidí kolem sebe, kteří můžou obrátit Vaše životy naruby, a kteří Vám dodají vnitřní sílu a sebevědomí. Že je neznáte? Nebojte se je oslovit, pokud k nim něco cítíte.  ONI už Vás dávno znají a třeba čekají právě na Vás. Leckdy Vám pomohou najít jiný úhel pohledu na dané skutečnosti, ve kterých se zrovna nacházíte. Anebo naopak Vy jim můžete pomoci, aniž si to uvědomujete třeba jenom svou přítomností.

 

Věřte jenom sami sobě, a pokud jste nerozhodní, věci si ověřujte. Naslouchejte signálům svého těla. Sebeznámější osobnosti, guruové, kazatelé, kouči, učitelé nebo terapeuti v dnešní době představují spíše průvodce. ONI Vám pouze ukazují možnosti, jak ONI našli svoji cestu. Máme VŽDY svobodnou volbu ve všem a svobodné rozhodnutí v tom, jak přijmete TO, co Vám předkládají. I když se občas odkazují na prameny historie, slavné knihy a vědu, opírají se o významné události v minulosti - myslím si, že POUZE sdílí to, jak ONI sami našli svoji cestu. Máte pocit, že jsou v ní šťastní a spokojení? Zeptejte se jich pravdivě. Jaké se Vám dostávají odpovědi a jak se v nich cítíte? Rady co máte a nemáte dělat, jsou jen jejich pouhé úhly pohledu, jak ONI našli svoji cestu. Dobrý průvodce Vám pouze doporučuje, a sdílí s Vámi Váš příběh. Naslouchá Vám, je plně přítomen a svým klidem Vás směruje k tomu, aby jste si na to přišli jen Vy sami. Už jen pravdivým sdílením se stávají problémy polovičními.

 

Historická fakta vznikla v té době jako sdělení lidem, kteří tehdy procházeli určitou částí SVÉHO života. Chtěli se podělit o svoje poznání a zkušenosti s ostatními, jakým způsobem ONI vnímali svět. Určitě nechtěli, aby se jejich učení stalo extrémním, fanatismem s přesným dodržováním pravidel. Nechtěli s nikým manipulovat, jak můžeme pozorovat v dnešní době. Lidská bytost se vyvíjí úplně stejně, jako jdou technické vymoženosti dopředu, takže učení předků je velmi přínosné, pokud je správně uchopeno a vysvětleno. Rovněž musí být správně interpretováno jazykem dnešní doby. Nevěřím, že svým učením z dob minulých chtěli budoucím generacím vzkázat, že život je o strachu, utrpení a o bolesti. Neměli v plánu ve svém prapůvodním poznání ovládnout obyvatelstvo penězi, mocí a manipulací.

To jenom nedávná historie nám ukázala, že tento model se neosvědčil a lidstvo se nepoučilo. Lidé tenkrát nikdo neučil, že toto nebo tamto se musí dělat tolikrát a tolikrát denně, jinak jsou za to tresty a viny. Ale co s tím, když je Vám některé učení blízké, ale jejich pravidla Vás omezují? Do určité míry je respektujete a pak si říkáte, kde jsou hranice Vaší svobody. Učení Vás naplňuje do doby, než narazíte na to, že některé informace pochopíte jinak, protože se v nich cítíte spokojenější. Nepřísluší mi hodnotit ani soudit, po hledání DNES žiji svojí životní cestu.

 

A pokud najdete, že v jejich učení je obsaženo úplně něco jiného, než je nám předkládáno? Je to ta moudrost, která je určena jenom pro Vás. Chvíle k zamyšlení, že něco může být i jinak. Prapůvodní učení nás ve svém obsahu provází hlavně k hlubokému učení o lásce, respektu a toleranci mezi lidskými bytostmi a všemi okolo. Na což bylo donedávna zcela zapomínáno.

Myslím si, že pokud jsme spokojeni a šťastni sami se sebou, vytváříme si spokojené a šťastné okolí kolem sebe. Že se Vám to zdá jako utopie - tak se rozhlédněte kolem - Co vidíte? A pak nahlédněte sami do sebe… Co vidíte?...

 

Ve svém životě jsem na tato omezení často narážel(a),protože jsem je dělal(a) a necítil(a) jsem se v nich dobře. Dnes vím proč, a zjistil(a) jsem na své cestě, že všechno může být nakonec úplně jinak. Nic není pevně dané a předurčené, nalinkované přesně podle pravidel. Nechci odsuzovat cenné informace, knihy ani vědu z minulosti. Jsou v nich podstatné a zajímavé informace, jak uchopit život do SVÝCH rukou a vzít si z nich to podstatné, co je pro Vás.  A ne to, co nám předkládají druzí a okolí.  Že nemáte čas to studovat? To ani není potřeba, stačí naslouchat druhým a udělat si svůj vlastní názor. Svobodně si vybrat, co je Vám blízké a příjemné a v čem se cítíte dobře. Co Vám dodá vnitřní sílu ve Vašem hledání. Život není o utrpení a bolesti. Je to právě naopak. Život je o radostném žití a spokojenosti se stálým úsměvem na tváři. Upřímný úsměv si nemůžete nikde koupit.  Můžete ho jenom předat druhým bez očekávání, že za to něco dostanete. Můžete s ním potěšit druhé. Jednoduché nebo složité?  Určitě pro každého jiné a jedinečné v tom, co je určeno pouze Vám.

 

Svou přítomností si tvoříme všechno jenom Vy sami. Nemusíte nic, pokud nechcete. Nikdo skutečně neví, co zrovna je pro Vás ten AHA moment. Co znamenají slova, sny a symboly pro Vás. To víte jenom Vy sami. Všichni to máte v sobě a všichni si na to přijdete. Už si vzpomínáte?  A pokud přijdou bolesti či utrpení, nechte je volně projít skrz Vás. Už Vám neseberou vnitřní sílu, vnitřní energii, ale k životu tady na Zemi asi patří. A že pláčete? Pláč je jen vnitřní bolest, která volně odchází, tělo se čistí, ale už Vám neničí Vaše fyzické tělo. Vždyť přece dokážeme plakat i štěstím, ne? Každý máme dar vnímat a cítit.

Všechno co vidíte a děje se kolem Vás, je jenom Vaše, Vaše zrcadlo. Zastavte se a nahlédněte do něj. Ano, jste to Vy, Vy sami. Nikdo jiný. Všichni jsme součástí celku, v kterém si vytváříme jenom část svého světa kolem sebe se svou svobodnou vůlí a respektu k ostatním. Prostor, který si vytváříte jenom sami svým konáním a skutky, za které přebíráme jen svou vlastní plnou zodpovědnost - bez rozdílu věku a pohlaví a společnosti. Bez ovládání dalších lidských bytostí. Nečiň druhému to, co nemáš rád ty sám. Každá víra Vám dává čas a svobodu pro vaše rozhodnutí, ale nedává tu podstatu - čas nás tam nedostane. Je to jenom o Vás TEĎ a TADY. Nebo je to celé jinak? Odpovědi nechám na Vás. K poznávání sebe nepotřebujete nic přidávat z vnějšího světa. Vnější svět je pomíjivý.

 

Vnímám kolem sebe, v jaké společnosti žiji a snažím se rady světových průvodců uvést do praxe tady u nás. Myslím si, že pokud vnímáte sami sebe a uvědomujete si společnost okolo sebe a vidíte některé věci, které Vám nejsou blízké, můžete kdykoliv a cokoliv změnit JEN Vy sami. Svým postojem, svou prací na sobě. Vznikají i různá uskupení stejně smýšlejících lidí, ale pokud Vás nepřijímají takoví, jací jste i se svými odlišnými názory, a cítíte z nich,  že k Vám nejsou upřímní, je na čase hledat jiná uskupení. Jsou tady a existují. Anebo si začněte tvořit podle svého, co opravdu chcete Vy. Víte to?

Cítíte v tom tu svoji svobodu?  A cítíte se v pořádku, v radosti, bez (ne)mocí, bez toho, že Vám něco schází, chybí? Super, v tom případě nemáte co měnit. To jste jenom Vy sami a můžete se o tom podělit s ostatními. Nehledejme dokonalost, přijmeme své nedokonalosti v touze stát se lepšími. V našich nedokonalostech je ukrytá vnitřní krása jenom nás samotných, protože jste tady na Zemi jako jedinečné lidské bytosti sami za sebe.

 

Necítíte svobodu a stěžujete si na život? Soudíte druhé a pomlouváte je?. Něco je jinak. Jen ve vnitřní spokojenosti a míru, najdete TO, co jste nikdy neztratili. Zkuste se otevřeně zeptat na věci, ale odpovědi si ověřujte v praxi. Používejte upřímná slova a ne symboly, kterým druzí nerozumí. Snažte se druhé pochopit, takoví jací jsou ve skutečnosti. Proč dělají věci, které dělají, a jestli nám tím neukazují jenom naši cestu. Můžeme lidi milovat jenom pro to, jací jsou, ne proto to co dělají, když nám nejsou jejich činy blízké a nesouhlasíme s nimi. Věřte JENOM sami sobě. Vždy děláte to nejlepší, co v daném okamžiku umíte. Skutečná podstata života je milovat bez rozdílu všechny a všechno okolo sebe. Každý má uvnitř sebe TO něco krásného, co třeba jen Vy sami zatím nevidíte.

Přeji Vám na Vaší cestě mnoho a mnoho BEZPODMÍNEČNÉ SVOBODNÉ LÁSKY ke všemu a ke všem, koho potkáte na své cestě… bez rozdílů… poděkovat a přijmout věci takové jaké jsou, pokud si nechcete tvořit Váš život TEĎ a TADY. Přejte si, přejte ostatním a bude Vám přáno i dáno.

 

S láskou, úctou a pokorou… JÁ jsem život.

 

PS: Cítíte se vnitřně šťastní a spokojení včetně svého okolí? Tak si tuto knihu života nečtěte, protože JSTE našli v sobě to, co jste nikdy neztratili!!! Lásku a víru v sama sebe. GRATULUJI!!!  Nebo JE něco jinak? Anebo v knize můžete objevit něco obohacujícího pro Vás další život. Podělte se s ostatními… každý příběh je jedinečný a pro každého je určeno něco jiného… i když životní vzorce se pořád opakují do té doby, než je pochopíme… svůj život máte jen ve svých rukou v přítomnosti… Přijetí je klíčem k bytí…

 

... příběh první...

Vytvořeno systémem web-rychle.cz